پارس برق
گلند
  • گلند کابل دنباله دار
  • گلند کابل (متریک)
  • گلند کابل (PG)
  • گلند لوله خرطومی پلاستیکی
  • گلند لوله خرطومی فلزی
  • گلند لوله شلاقی فلزی پنج پارچه
  • لوله خرطومی فلزی(شلاقی)