پارس برق
پرینت
گلندلوله شلاقی فلزی

واحد:mm

کد thread قطرسوراخ لوله شلاقی مناسب
بسته بندی
NBG-06 PT 3/4" 26.4 MCR-06 ( 3/4") 50 تعداد در بسته
NBG-08 PT 1" 33.2 MCR-08 (1") 30تعداد در بسته
NBG-10 PT 1 1/4" 41.9 MCR-10 (1 1/4") 20 تعداد در بسته
NBG-12 PT 1 1/2" 47.8 MCR-12 (1 1/2") 10تعداد در بسته
NBG-16 PT 2" 59.6 MCR-16 (2") 5تعداد در بسته
NBG-20 PT 2 1/2" 75.1 MCR-20 (2 1/2") 1 تعداد در بسته
NBG-24 PT 3" 87.8 MCR-24 (3")
NBG-32 PT 4" 113.0 MCR-32 (4")


واحد:mm

کد رزوه قطرسوراخ نصب
لوله مناسب
بسته بندی
FEG-05 PS 1/2" 18.8 MCR-05 (5/8")
FBG-06 PS 3/4" 25.0 MCR-06 ( 3/4") 50 تعداددربسته
FBG-08 PS 1" 30.9 MCR-08 (1") 30 تعداددربسته
FBG-10 PS 1 1/4" 39.9 MCR-10 (1 1/4") 20تعداددربسته
FBG-12 PS 1 1/2" 45.5 MCR-12 (1 1/2") 10تعداددربسته
FBG-16 PS 2" 57.2 MCR-16 (2") 5تعداددربسته
FBG-20 PS 2 1/2" 73.0 MCR-20 (2 1/2") 1 تعداددربسته
FBG-24 PS 3" 85.9 MCR-24 (3")
FBG-32 PS 4" 110.9 MCR-32 (4")


واحد:mm

کد EMT pipe قطرسوراخ نصب لوله مناسب بسته بندی
EBG-05 E19(1/2") 19.5 MCR-05 (5/8") 50تعداددربسته
EBG-06 E25 (3/4") 26.1 MCR-06 ( 3/4") 50تعداددربسته
EBG-08 E31 (1") 32.2 MCR-08 (1") 30تعداددربسته
EBG-10 E39 (1 1/4") 38.7 MCR-10 (1 1/4") 20تعداددربسته
EBG-12 E51 (1 1/2") 51.7 MCR-12 (1 1/2") 10 تعداددربسته
EBG-16 E63 (2") 63.9 MCR-16 (2") 5تعداددربسته
EBG-20 E75 (2 1/2") 76.8 MCR-20 (2 1/2") 1تعداددربسته
EBG-24 E82 (3") 89.5 MCR-24 (3")
EBG-32 E104 (4") 115.7 MCR-32 (4")

واحد:mm


کد رزوه قطرسوراخ نصب
لوله مناسب بسته بندی
RBG-05
PT 1/2"
20.9
MCR-05 ( 5/8")
50 تعداددربسته
RBG-06 PT 3/4" 26.4 MCR-06 ( 3/4") 50 تعداددربسته
RBG-08 PT 1" 33.2 MCR-08 (1") 30 تعداددربسته
RBG-10 PT 1 1/4" 41.9 MCR-10 (1 1/4") 20 تعداددربسته
RBG-12 PT 1 1/2" 47.8 MCR-12 (1 1/2") 10 تعداددربسته
RBG-16 PT 2" 59.6 MCR-16 (2") 5 تعداددربسته
RBG-20 PT 2 1/2" 75.1 MCR-20 (2 1/2") 1 تعداددربسته
RBG-24 PT 3" 87.8 MCR-24 (3")
RBG-32 PT 4" 113.0 MCR-32 (4")


cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans